Ulima Sterrebornehof Z

Ulima betekent ‘wijze’, en dat is ze ook. Super intelligent zoals een goede trakhener beaamt.

Ulima Sterrebornehof Z combineert het allerbeste springbloed met het beste trakhenerbloed. Haar mama, Lillie, is de moeder van Lamari Stererebornehof, een goedgekeurge hengst.

Ulima is een halfzus van 2 goedgekeurde dekhengsten (Laetus Sterrebornehof en Lamari). Li Pin sterrebornehof, finalist voor Jumping Mechelen vrijspringen tweejarigen 2021, is halfzus van Ulima. Een andere halfzus van Ulima, Lena Sterrebornehof, was semi-finalist voor Jumping Mechelen.

Naam: Ulima Sterrebornehof Z

Geboren op: 2017

Leeftijd: 5 jaar

Vader: Utah van Erpekom

Moeder: Lillie

Kleur: homozygoot, bruinbont

Stokmaat:

  • DETAILS