• Laetus Sterrebornehof jumping

Laetus Sterrebornehof

(english below)

Laetus Sterrebornehof is een trakehner hengst: Camaro x Lillie (Bard), 1.75m, elk veulentje zal tobiano bont zijn. Hij dekt met levend bont veulen garantie.

Laetus Sterrebornehof is negatief getest voor

° WFFS (Warmblood Fragile Foal Syndrome)

° IA (infectieuze anemie)

° EVA (Equine Viral Arteritis)

° CEM (Contageous Equine Metritis)

Hij werd volledig RX goedgekeurd.

Laetus Sterrebornehof is beschikbaar in vers voor Europa en in diepvries voor Europa en de VS (van waaruit transport naar Canada mogelijk is).

Laetus Sterrebornehof is AES licensed, Barock pinto Ster gekeurd, goedgekeurd voor ZSSP en bonte paarden stamboek. Veulentjes kunnen ingeschreven worden bij de meeste stamboeken, aangesloten bij WBFSH (World Breeding Federation of Sporthorses).

Veulens uit een zuivere trakehner merrie kunnen ingeschreven worden in het Trakehner stamboek.

Laetus is een grootramig paard met een eerlijk karakter. Hij is heel erg intelligent, erg welwillend met mooie bewegingen en een goede springtechniek alsook vermogen.

Laetus is zeer gemakkelijk in de omgang. Hij kreeg de tijd om uit te groeien en zou in 2021 deelnemen aan de Duitse hengstenproeven. Zou…. want hij werd één van de overlevenden tijdens een botulisme uitbraak in februari 2021 waar Sterrebornehof 12 paarden door verloor. Pas begin 2022 werd Laetus zadelmak gemaakt en alles doorloopt hij even gemakkelijk in een halster dan met een bit. Hij toont zich erg atletisch en betrouwbaar op wandelingen en in het verkeer.

Laetus is de volle broer van dekhengst Lamari Sterrebornehof (AES gekeurd).

Laurine SBH, de volle zus van Laetus werd geïmporteerd uit Denemarken en wordt enkel ingezet voor de fokkerij. Ook zij is triple homozygote en RX volledig goed gekeurd.

Uit Laurine werden  Lena Sterrebornehof en Li Pin Sterrebornehof geboren, respectievelijk semi finalist en finalist voor de Nationale wedstrijd vrijspringen voor tweejarigen jumping Mechelen.

Zijn halfzus (Ulima Sterrebornehof Z met vader Utah van Erpekom uit dezelfde moeder) is een opvallende verschijning tijdens de wedstrijden vrijspringen, ook zij werd weerhouden voor de fokkerij.

 

Laetus Sterrebornehof is a pure bred Trakehner stallion: Camaro x Lillie (Bard), 1.75m tall.

Every foal he produces will be tobiano (colored/ bald). Laetus covers with live colored foal guarantee.

Laetus Sterrebornehof has tested negative for

     ° WFFS (Warmblood Fragile Foal Syndrome)

     ° IA (infectious anaemia)

     ° EVA (Equine Viral Arteritis)

     ° CEM (Contageous Equine Metritis)

He is fully RX approved.

Laetus Sterrebornehof is available in fresh for Europe and frozen for Europe and the US (from which transport to Canada is possible).

Laetus Sterrebornehof is AES licensed, Barock pinto Ster approved, approved for ZSSP and Bonte Paarden Stamboek. Foals can be registered with most studbooks, affiliated with WBFSH (World Breeding Federation of Sporthorses).

Foals from a pure bred Trakehner mare can be registered in the Trakehner studbook.

Laetus is a large-framed horse with an honest character. He is very intelligent, very benevolent with nice movements and a good jumping technique as well as scope. Laetus is very easy going with a huge ‘will to please’.

He was given time to grow and sheduled for the 2021 German Stallion Approval tests. Unfortunately he became one of the survivers of a botulisme outbreak with the loss of 12 horses at studfarm Sterrebornehof. He was only saddle-broken at the beginning of 2022 and he goes through everything just as easily in a halter than with a bit. He is very athletic and reliable on walks and in traffic.

Laetus is the full brother of the stallion Lamari Sterrebornehof (AES).

Laurine SBH, the full sister of Laetus was imported from Denmark and is only used for breeding. She is also triple homozygous and RX fully approved.

Lena Sterrebornehof and Li Pin Sterrebornehof out of Laurine, are semi-finalist and finalist respectively for the National free jumping competition for two-year-olds jumping Mechelen.

His half-sister (Ulima Sterrebornehof Z with sire Utah van Erpekom from the same dam) was a striking appearance during the free jumping competitions for two-year-olds and is also used for breeding.

Naam: Laetus Sterrebornehof

Geboren op: 08/06/2016

Geslacht: hengst

Vader: Camaro

Moeder: Lillie (Bard)

Kleur: homozygoot, zwartbont

Stokmaat: 1.75m

Stamboek: Trakehner

Indien u geïnteresseerd bent in sperma van Laetus Sterrebornehof, gelieve ons te contacteren via één van volgende telefoonnummers:

In case you are interested in semen from Laetus Sterrebornehof, please contact us on the following phonenumbers:

TELEFONISCH LEEN

+32 496 61 68 61

TELEFONISCH JAN

+32 474 31 33 63

  • DETAILS